ACADEMY – Vakbekwaamheid

BLANK

Masterclass: Vakbekwaam indiceren en organiseren vanuit de Zvw

Voor wie: Gevorderde wijkverpleegkundige of indicatiecoach/niveau 5–6
Duur: 2 dagdelen
Aantal deelnemers: Max. 12
Geaccrediteerd: Ja. 7 accreditatiepunten en 5 ODA–punten (V&VN)
Certificaat: Ja

Dit ga je leren

Deze MASTERCLASS is bedoeld voor gevorderde wijkverpleegkundigen en indicatie coaches.We bespreken met jou waar jullie tegenaan lopen en verwerken deze informatie in een casus op maat.

Vervolgens werk je de op maat gemaakte praktijkcasus zelfstandig uit, in Nedap Ons® . Aan de hand van ons verpleegkundig VIOmodel doorloop je in 6 stappen het hele proces van indiceren en organiseren van zorg. Met behulp van de VIOchecklist geef je na elke stap feedback op elkaars werk en leer je te kijken door de bril van de zorgverzekeraar. Welke informatie heeft de zorgverzekeraar nodig om te komen tot een goede beoordeling van de indicatie? Je leert mét en van elkaar. Zo bespreek je elke stap zowel in tweetallen als centraal. De trainer geeft daarbij vanuit de praktijk tips en tricks mee. Na deze interactieve training kun je de opgedane kennis direct toepassen in je eigen praktijk.

Meer informatie over deze training

Bekijk de website van zorgscholing voor de actuele trainingsdata: https://www.zorgscholing.nl/cursus/masterclass-vakbekwaam-indiceren-en-organiseren
We bieden deze training ook incompany aan. Neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn je graag van dienst!

Starterstraining: Vakbekwaam indiceren en organiseren vanuit Zvw

Voor wie: Startende wijkverpleegkundige / indicatiecoach / niveau 5–6
Duur: 3 dagdelen
Aantal deelnemers: Min. 6–max. 10
Geaccrediteerd: Ja. 10 accreditatiepunten en 8 ODA–punten(V&VN)
Certificaat: Ja

Dit ga je leren

Deze training is speciaal ontwikkeld voor startende wijkverpleegkundigen en indicatie coaches die weinig ervaring hebben met het indiceren en organiseren van zorg vanuit de Zorgverzekeringswet.

In deze training werk je zelfstandig een praktijkgerichte casus uit in het ecd Nedap Ons®. Hierbij gebruik je ons verpleegkundig VIOmodel, een handige tool waarmee je in 6 stappen het hele proces van indiceren en organiseren van zorg doorloopt. Met behulp van de VIOchecklist geef je na elke stap feedback op elkaars werk en leer je ook door de bril van de zorgverzekeraar te kijken. Welke informatie heeft de zorgverzekeraar nodig om te komen tot een goede beoordeling van de indicatie?

Je leert ook veel mét en van elkaar. Zo bespreek je elke stap zowel in tweetallen als centraal. De trainer geeft daarbij vanuit de praktijk tips en tricks mee. Na deze interactieve training kun je de opgedane kennis direct toepassen in je eigen praktijk.

Meer informatie over deze training?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn je graag van dienst!

Training: Rapporteren op doelen doe je zo!

Hebben jouw zorgverleners ook moeite met rapporteren op doelen? Ze zijn niet de enigen. Dit blijft voor vele zorgverleners lastig. Met onze training leer je methodisch en volgens degeldende Richtlijn te rapporteren

Voor wie: Zorgverleners / niveau3–6
Duur: 1 dagdeel
Aantal deelnemers: Max. 10
Geaccrediteerd: Ja
Certificaat: Ja

Dit ga je leren

Een rapportage is een belangrijk onderdeel van het zorgdossier of een cliëntvolgsysteem. Rapporteren is het schriftelijk vastleggen van wat er aan de hand is, welke doelen zijn gesteld en welke acties worden ondernomen om de situatie (het probleem) te verhelpen. Rapporteren is niet alleen een communicatiemiddel tussen jou en je collega’s, maar ook tussen jou en de cliënt en diens omgeving. Veel zorgverleners vinden rapporteren op doelen lastig. In deze interactieve training leer je niet alleen wat rapporteren in de zorg inhoudt, maar ook hoe je methodisch en volgens de geldende Richtlijn rapporteert.

We beginnen met de theorie. We bespreken wat rapporteren inhoudt en wat het doel van rapporteren is. Ook gaan we kort in op de Richtlijn voor verslaglegging (2011) van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Deze Richtlijn vormt een leidraad voor een goede rapportage in de zorg.

We leren je wat methodisch handelen is. Aan de hand van korte casussen leer je SMART rapporteren. We gebruiken hierbij de SOA(E)Pmethode. Je leert een case volgens deze  methode te benaderen en een rapportage SMART te formuleren en te structureren.

 

Meer informatie over deze training?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn je graag van dienst!

Sluiten

Bekijk ons aanbod

E
Vakbekwaamheid
E
(Persoonlijk) leiderschap
E
Talent ontwikkeling
E
Kwaliteit